Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

mahvash
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaMigotliwa Migotliwa
mahvash
Reposted fromFlau Flau viazachlanny zachlanny
mahvash

January 13 2018

2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viateawho teawho
mahvash
0189 c49b 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaevlyn evlyn

January 11 2018

mahvash
0635 7202
Reposted fromzciach zciach vianokturnal nokturnal
mahvash
1783 565b 500
deprost
Reposted fromlooque looque vianokturnal nokturnal
mahvash
4275 06ad 500
Reposted fromZircon Zircon
mahvash
4025 5665 500
Reposted frompunisher punisher viaZircon Zircon
mahvash
- Ewa!?
- Klaudia?! O jaaa, Zajebiście się tak spotkać. W mięsnym, hihihi
- Zajebiście! Dawno się nie widziałyśmy. Kiedy ostatnio? U Marcina na melanżu? Naprawdę zajebiście hihihi.
- U Maćka i Magdy się widziałyśmy chyba
- Nie byłam wtedy, nad morzem byłam, z Moniką pojechaliśmy do Marty i jej tego nowego ich odwiedzić
- No ale i tak zajebiście no.
- No. Zajebiście wyglądasz! Byłaś u fryzjera? Zajebiście!
- No byłam, dzięki, dzięki. Wiem, zajebiście. Hi hi.
Gość z pary milczy. Stoi. Lampi się w kiełbasy. Chyba je liczy. Medytuje w mięsnym.
- Byłam u fryzjera i wyobraź sobie, że jak wracałam autem, to mi wszyscy kierowcy migali światłami. Masakra, mówię ci. Dobry stylista to podstawa.

Nie dowierzam. Zerkam do kolesia od kiełbas. On też chyba nie dowierza. Odpłynął do odległej mięsnej krainy, wzrok wbity gdzieś w ostatni rząd z polędwicami. I nie odrywając wzroku od wędlin, robotycznym głosem mówi:
- A światła miałaś włączone?
- Co?
- Czy miałaś światła mijania włączone w samochodzie?
- Hihihi nie wiem, od fryzjera wracałam. Skąd Ty go wytrzasnęłaś Klaudia? Hihihi.

Wtedy spotkałem wzrok kolesia. Pustka. Zabrała mu duszę. Odwrócił się w ciszy, znowu do kiełbas. Szkoda człowieka.
mahvash
0466 ed3d 500
Reposted fromFlau Flau viafourthaddiction fourthaddiction
mahvash
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viafourthaddiction fourthaddiction
mahvash

October 21 2017

4888 27df
Reposted fromtayfun tayfun vialong-haired-men long-haired-men

September 29 2017

4645 6776 500
Reposted frommediocredonut mediocredonut

September 28 2017

mahvash
1252 f0a3
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
mahvash
1814 597d
Reposted fromzalewajka zalewajka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl